Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergaderingen 27 september 2018

Gepubliceerd op: 09 juli 2018 10:30

Voorzittershamer
Op donderdag 27 september 2018 vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de Bedrijfskantine van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 17 september 2018 behandeld en vastgesteld. Op 18 september 2018 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 39 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 18 september 2018 ter inzage. U kunt de de raadsstukken dan inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website. Of op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl

 

Relevante documenten en links