Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergaderingen 27 juni en 4 juli 2019

Gepubliceerd op: 03 juni 2019 11:20

Voorzittershamer
Raadsvergadering donderdag 27 juni 2019

Op donderdag 27 juni 2019 vindt de eerstvolgende reguliere raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de bedrijfsrestaurant van de gemeente Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 17 juni 2019 behandeld en vastgesteld. Op 18 juni 2019 treft u de concept-agenda aan op deze website. In week 26 staat de agenda op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsvergadering donderdag 4 juli 2019

Op donderdag 4 juli 2019 vindt de financiële raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de bedrijfsrestaurant van de gemeente Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 24 juni 2019 behandeld en vastgesteld. Op 25 juni 2019 treft u de concept-agenda aan op deze website. In week 27 staat de agenda op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl