Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 9 februari 2022

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 9 februari 2022

Gepubliceerd op: 17 december 2021 11:25

Raad
Op woensdag 9 februari 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. De vergadering begint om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website. Er wordt rekening gehouden met een mogelijke uitloop van de raadsvergadering op donderdag 10 februari 2022. Ook dan begint de vergadering om 19.00 uur.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 31 januari 2022 behandeld en vastgesteld. Op 1 februari 2022 wordt de concept-agenda op deze website geplaatst en in week 6 op www.overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 1 februari 2022 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl