Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 15 juni 2022

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering woensdag 15 juni 2022

Gepubliceerd op: 25 mei 2022 17:20

Op woensdag 15 juni 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats, aanvang 19.00 uur. De vergadering vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis te Meerssen. Tevens kunt u de vergaderingen volgen via de livestream op www.meerssen.nl en via de lokale televisiezender Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 7 juni 2022 behandeld en vastgesteld. Op 8 juni 2022 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 24 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 8 juni 2022 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl