Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 8 juni 2017

Publicatiedatum: 25 april 2017 09.55 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 8 juni 2017 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de presidiumbijeenkomst van 29 mei 2017 behandeld en vastgesteld. Op 30 mei 2017 wordt de concept-agenda op deze gemeentelijke website geplaatst en in week 23 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering te zijner tijd inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl