Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 8 juli 2021

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 8 juli 2021

Gepubliceerd op: 22 juni 2021 08:00

Raad
Op donderdag 8 juli 2021 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 28 juni 2021 behandeld en vastgesteld. Op 29 juni 2021 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 27 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda ligt vanaf 29 juni 2021 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl