Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 6 juli 2017

Publicatiedatum: 16 juni 2017 10.05 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 6 juli 2017 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de presidiumbijeenkomst van 3 juli 2017 behandeld en vastgesteld. In week 25 plaatsen we de concept-agenda op de gemeentelijke website en in week 26 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Let op! De raadsvergadering van 13 juli 2017 komt te vervallen! Ook de raadsadviesvergaderingen van 21 en 29 juni 2017 komen te vervallen.

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 4 juli inzien via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen dan ook ter inzage:

  • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC)
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl