Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 4 februari 2021

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 4 februari 2021

Gepubliceerd op: 11 december 2020 09:00

Raad

 

Op donderdag 4 februari 2021 vindt de eerstvolgende digitale raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 25 januari 2021 behandeld en vastgesteld. Op 26 januari 2021 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 5 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 26 januari 2021 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl