Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 29 september 2022

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 29 september 2022

Gepubliceerd op: 08 juli 2022 09:30

Raad
Op donderdag 29 september 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. De vergadering vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis, Markt 50 in Meerssen. U kunt de vergadering tevens volgen via de livestream op deze website (op de beginpagina) en via de lokale televisiezender Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 19 september 2022 behandeld en vastgesteld. Op 20 september 2022 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 39 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 20 september 2022 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl