Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 28 maart 2019

Gepubliceerd op: 15 februari 2019 10:30

Voorzittershamer
Op donderdag 28 maart 2019 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de bedrijfskantine van de gemeente Meerssen (Markt 50). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 18 maart 2019 behandeld en vastgesteld. Op 19 maart 2019 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 13 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 19 maart 2019 ter inzage via het Raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl