Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 24 september 2020

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 24 september 2020

Gepubliceerd op: 14 juli 2020 13:35

Raad
Op donderdag 24 september 2020 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur. Vanwege de huidige landelijke situatie en maatregelen rond het Coronavirus volgt binnenkort verdere informatie of deze vergadering weer digitaal plaatsvindt of ergens op locatie. 

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 14 september 2020 behandeld en vastgesteld. Op 15 september 2020 wordt de concept-agenda op deze gemeentelijke website geplaatst en in week 39 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 15 september 2020 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674. 
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl