Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 20 oktober 2022

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 20 oktober 2022

Gepubliceerd op: 30 september 2022 09:00

Raad
Op donderdag 20 oktober 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. De vergadering begint om 19.00 uur in de bedrijfskantine van het gemeentehuis in Meerssen. U kunt de vergadering ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl en op televisie bij lokale omroep Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 10 oktober 2022 behandeld en vastgesteld. Op 11 oktober 2022 wordt de concept-agenda op deze website en in week 42 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 11 oktober 2022 bekijken in het Raadsinformatiesysteem op deze website. De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl