Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 1 februari 2018

Publicatiedatum: 15 december 2017 15.40 uur

Op donderdag 1 februari 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering zal in de Presidiumbijeenkomst van 22 januari 2018 worden behandeld en vastgesteld. Op 23 januari 2018 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 5 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 24 januari 2018 inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl