Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 19 september 2024

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 19 september 2024

Gepubliceerd op: 08 juli 2024 16:10

Raad
Op donderdag 19 september 2024 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de bedrijfskantine van het gemeentehuis (Markt 50 in Meerssen). Je kunt de vergadering ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

Agenda

Het presidium stelt de conceptagenda voor deze raadsvergadering vast tijdens de Presidiumbijeenkomst van 9 september 2024. Op 10 september 2024 publiceren we de concept-agenda op www.meerssen.nl en in week 38 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 10 september 2024 bekijken op www.meerssen.nl. De papieren stukken kun je op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Griffie gemeente Meerssen, telefoon 14 043.
E-mail: griffiebureau@meerssen.nl