Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 18 maart 2021

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 18 maart 2021

Gepubliceerd op: 09 februari 2021 08:00

Raad
Op donderdag 18 maart 2021 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt deze raadsvergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 8 maart 2021 behandeld en vastgesteld. Op 9 maart 2021 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 11 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 9 maart 2021 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl