Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 15 april 2021

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 15 april 2021

Gepubliceerd op: 23 maart 2021 09:00

voorzittershamer
Op donderdag 15 april 2021 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt deze vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 6 april 2021 behandeld en vastgesteld. Op 7 april 2021 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 15 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 7 april 2021 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl