Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 14 december 2017

Publicatiedatum: 09 november 2017 11.45 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 14 december 2017 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de Presidiumbijeenkomst van 4 december 2017 behandeld en vastgesteld. Op 5 december 2017 wordt de concept-agenda op deze website geplaatst en in week 50 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 6 december 2017 inzien via het Raadsinformatiesysteem op www.meerssen.nl.

Op papier
De raadsagenda met bijbehorende stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl