Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 13 april 2023

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering donderdag 13 april 2023

Gepubliceerd op: 17 maart 2023 11:05

Raad
Op donderdag 13 april 2023 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. De vergadering begint om 19.00 uur in de bedrijfskantine van het gemeentehuis in Meerssen. Je kunt de vergadering ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl en op televisie bij lokale omroep Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 3 april 2023 behandeld en vastgesteld. Op 4 april 2023 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst en in week 15 op overheid.nl en de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Je kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 4 april 2023 bekijken op www.meerssen.nl (via het Raadsinformatiesysteem). De papieren stukken kun je op afspraak bekijken in het gemeentehuis van Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl