Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering dinsdag 28 mei 2019

Gepubliceerd op: 26 april 2019 09:00

Voorzittershamer
Op dinsdag 28 mei 2019 vindt de eerstvolgende reguliere raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het Bedrijfsrestaurant van de gemeente Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 20 mei 2019 behandeld en vastgesteld. Op 21 mei 2019 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 21 mei 2019 ter inzage:

  • Digitaal: via het raadsinformatiesysteem op deze website.
  • Op papier: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl