Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering dinsdag 24 mei 2022

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering dinsdag 24 mei 2022

Gepubliceerd op: 07 april 2022 09:30

Op dinsdag 24 mei 2022 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats, aanvang 19.00 uur. De vergadering vindt plaats in de bedrijfskantine van het gemeentehuis in Meerssen. U kunt de vergaderingen ook volgen via de livestream op www.meerssen.nl en via lokale televisiezender Meer Vandaag.

Agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 16 mei 2022 behandeld en vastgesteld. Op 17 mei 2022 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website www.meerssen.nl geplaatst, in week 21 op overheid.nl en op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

U kunt de raadsstukken (raadsvoorstellen & bijlagen) voor deze raadsvergadering vanaf 17 mei 2022 via het raadsinformatiesysteem bekijken op www.meerssen.nl. De papieren stukken kunt u op afspraak bekijken in het gemeentehuis, Markt 50 in Meerssen. Bel voor het maken van een afspraak met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl