Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 7 juli 2016

Publicatiedatum: 26 mei 2016 14.10 uur

Op donderdag 7 juli 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 18.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45 te Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de presidiumbijeenkomst van 27 juni 2016 behandeld en vastgesteld. Op 29 juni 2016 wordt de concept-agenda op deze website geplaatst en in week 27 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Tijdens deze raadsvergadering komt in elk geval aan de orde: de Jaarrekening 2015, de 1e Bestuursrapportage 2016 en de Kadernota 2017.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda ligt vanaf 29 juni ter inzage:

  • bij het KCC (Klant Contact Centrum).
    Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45).
    Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl