Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 7 april 2016

Publicatiedatum: 04 maart 2016 09.25 uur

Op donderdag 7 april 2016 vindt de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Agenda raadsvergadering

Het presidium stelt tijdens zijn vergadering van 29 maart 2016 de concept-agenda vast. Op 30 maart 2016 verschijnt de concept-agenda op deze website en in week 14 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 30 maart ter inzage:

  • op deze website
  • bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), Markt 50 Meerssen.
    Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
    Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660.
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.