Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 6 oktober 2016

Publicatiedatum: 13 september 2016 09.05 uur

Op donderdag 6 oktober 2016 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 17.30 uur in de onderwijslocatie, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Het presidium stelt de concept-agenda voor deze raadsvergadering vast in zijn vergadering van 27 september 2016. Op 28 september 2016 wordt deze concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst. In week 40 treft u de agenda aan op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda ligt vanaf 29 september 2016 ter inzage:

  • op afspraak bij het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 14 043.
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen
    (Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen). Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen telefoon 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl