Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 6 februari 2020

Gepubliceerd op: 13 december 2019 09:00

Raad
Op donderdag 6 februari 2020 vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de raadzaal bij tapperij-eterij De Proosdij, Markt 34 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 27 januari 2020 behandeld en vastgesteld. Op 28 januari 2020 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 6 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 28 januari 2020 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl