Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 3 maart

Publicatiedatum: 02 februari 2016 13.05 uur

Op donderdag 3 maart 2016 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering zal in de presidiumbijeenkomst van 22 februari 2016 worden behandeld en vastgesteld. Op 23 februari 2016 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 9 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda zijn vanaf 23 februari ter inzage:

  • op deze gemeentelijke website
  • bij het KCC (Klant Contact Centrum).
    Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
    Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.