Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 31 mei 2018

Publicatiedatum: 05 april 2018 10.05 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 31 mei 2018 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van het schoolgebouw, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune.

U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de Presidiumbijeenkomst van 22 mei 2018 behandeld en vastgesteld. Op 23 mei 2018 kunt u de concept-agenda raadplegen op deze website en in week 22 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda en bijbehorende stukken kunt u te zijner tijd inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl