Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 26 september 2019

Gepubliceerd op: 05 juli 2019 09:30

Voorzittershamer
Op donderdag 26 september 2019 vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 16 september 2019 behandeld en vastgesteld. Op 17 september 2019 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 39 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 17 september 2019 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl