Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 25 mei 2016

Publicatiedatum: 11 april 2016 11.25 uur

Op woensdag 25 mei 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Concept-agenda

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de presidiumbijeenkomst van 17 mei 2016 behandeld en vastgesteld. Op 18 mei 2016 wordt de concept-agenda op deze gemeentelijke website gepubliceerd. In week 21 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 19 mei ter inzage:

  • op deze gemeentelijke website
  • bij het KCC (Klant Contact Centrum).
    Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur.
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
    Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660.
E-mail: jack.willems@meerssen.nl