Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 24 oktober 2019

Gepubliceerd op: 27 september 2019 13:45

Gemeenteraad - voorzittershamer
Op donderdag 24 oktober 2019 vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 10 oktober 2019 behandeld en vastgesteld. Op 11 oktober 2019 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 42 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Op donderdag 3 oktober 2019 vindt er een extra openbare raadsvergadering plaats. Meer info.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 11 oktober 2019 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl