Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 19 mei 2020

Gepubliceerd op: 21 april 2020 11:45

Raad
Op dinsdag 19 mei 2020 vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. Vanwege de huidige landelijke situatie en opgelegde maatregelen i.v.m. het coronavirus vindt deze vergadering in digitale vorm plaats. De vergadering is openbaar te volgen via het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 11 mei 2020 behandeld en vastgesteld. Op 12 mei 2020 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 21 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 12 mei 2020 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl