Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 19 maart 2020

Gepubliceerd op: 07 februari 2020 13:00

Raad
Op donderdag 19 maart 2020 vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestuarant van de gemeente Meerssen, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 9 maart 2020 behandeld en vastgesteld. Op 10 maart 2020 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 12 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 10 maart 2020 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl