Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering 17 juni 2021

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 17 juni 2021

Gepubliceerd op: 21 mei 2021 16:00

voorzittershamer

Op donderdag 17 juni 2021 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 7 juni 2021 behandeld en vastgesteld. Op 8 juni 2021 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 24 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda ligt vanaf 8 juni 2021 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl