Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 17 juni 2020

Gepubliceerd op: 25 mei 2020 09:30

Raadsvergadering woensdag 17 juni 2020

Op woensdag 17 juni 2020, aanvang 19.00 uur vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Vanwege de huidige landelijke situatie en opgelegde maatregelen zal deze vergadering in digitale vorm plaatsvinden. De vergadering is openbaar te volgen via het raadsinformatiesysteem op de gemeentelijke website.
De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 8 juni 2020 behandeld en vastgesteld. Op 9 juni 2020 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 25 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 9 juni 2020 ter inzage:
• Digitaal: via het raadsinformatiesysteem op deze website.
• Op papier: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl