Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering 15 oktober 2020

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 15 oktober 2020

Gepubliceerd op: 25 september 2020 13:20

Raad
Op donderdag 15 oktober 2020 vindt de eerstvolgende digitale raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 5 oktober 2020 behandeld en vastgesteld. Op 6 oktober 2020 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 42 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 6 oktober 2020 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl