Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 15 december 2016

Publicatiedatum: 10 november 2016 09.30 uur

Voorzittershamer
Op donderdag 15 december 2016 vergadert de gemeenteraad. Aanvang 18.30 uur in het schoolgebouw, Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de presidiumbijeenkomst van 5 december 2016 behandeld en vastgesteld. Op 6 december 2016 treft u de concept-agenda aan op deze gemeentelijke website. In week 50 verschijnt de agenda op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (en bijlagen) voor deze vergadering inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De papieren stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043)
  • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45).
    Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674. E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl