Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 14 februari 2019

Gepubliceerd op: 14 december 2018 09:00

Voorzittershamer
Op donderdag 14 februari 2019 vindt de eerstvolgende reguliere raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de bedrijfskantine van de gemeente Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 4 februari 2019 behandeld en vastgesteld. Op 5 februari 2019 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 7 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 5 februari 2019 ter inzage:

  • Digitaal: via het raadsinformatiesysteem op deze website.
  • Op papier: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl