Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 13 december 2018

Gepubliceerd op: 12 november 2018 12:45

Voorzittershamer
Op donderdag 13 december 2018 vindt de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de bedrijfskantine van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 3 december 2018 behandeld en vastgesteld. Op 4 december 2018 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 50 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 4 december 2018 ter inzage:

  • Digitaal: via het raadsinformatiesysteem op deze website.
  • Op papier: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl