Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 12 december 2019

Gepubliceerd op: 08 november 2019 08:30

Raad
Op donderdag 12 december 2019 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum, Markt 50 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent vanaf 18.45 uur van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 2 december 2019 behandeld en vastgesteld. Op 3 december 2019 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst. In week 50 treft u de agenda aan op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 3 december 2019 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl