Gemeente Meerssen | Vooraankondiging raadsvergadering 10 december 2020

Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsvergadering 10 december 2020

Gepubliceerd op: 13 november 2020 13:05

Raad

Op donderdag 10 december 2020 vindt de eerstvolgende digitale raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de Presidiumbijeenkomst van 30 november 2020 behandeld en vastgesteld. Op 1 december 2020 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 50 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 1 december 2020 ter inzage:

  • Digitaal: via het raadsinformatiesysteem op deze website.
  • Op papier: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674. 
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl