Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsadviesvergaderingen 21 en 22 september

Publicatiedatum: 30 augustus 2016 10.10 uur

Op woensdag 21 september en donderdag 22 september 2016 vinden openbare raadsadviesvergaderingen plaats. Aanvang 19.00 uur in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50, Meerssen). Belangstellenden kunnen de raadsadviesvergaderingen bijwonen op de publieke tribune.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden plaats ter voorbereiding op de openbare raadsvergadering van donderdag 6 oktober 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens kunnen er korte presentaties worden gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

De definitieve agenda's voor de raadsadviesvergaderingen treft u te zijner tijd aan op deze website.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffier. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffie melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffie: Yarka Dreessen, tel. 043-3661674 of Jack Willems, tel. 043-3661660.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl of jack.willems@meerssen.nl