Nieuwsbericht Vooraankondiging raadsadviesvergaderingen 11 en 12 mei

Publicatiedatum: 31 maart 2016 16.45 uur

Op woensdag 11 mei en donderdag 12 mei 2016 vinden openbare raadsadviesvergaderingen plaats. De raadsadviesvergadering van woensdag 11 mei 2016 begint om 18.00 uur. De vergadering van donderdag 12 mei 2016 om 19.00 uur. Beide vinden plaats in het bedrijfsrestaurant van het bestuurscentrum (Markt 50 Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergaderingen bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom.

Raadsadviesvergadering

De raadsadviesvergaderingen vinden onder andere plaats ter voorbereiding op de raadsvergadering van 25 mei 2016. Tijdens de raadsadviesvergadering wisselen raadsleden (algemeen bestuur), collegeleden (dagelijks bestuur) en burgerleden (burgerparticipatie) met elkaar van gedachten over geagendeerde onderwerpen. Waar nodig verstrekken de portefeuillehouders (de burgemeester en wethouders) aanvullende informatie over de agendapunten. Tevens worden er korte presentaties gehouden over actuele bestuurlijke thema's.

De agenda's volgen binnenkort.

Spreekrecht

Burgers kunnen bij aanvang van de raadsadviesvergadering gebruikmaken van het spreekrecht. Voor het spreekrecht gelden bepaalde spelregels. Als u van het spreekrecht gebruik wil maken, moet u dit uiterlijk op de dag vóór de raadsadviesvergadering via e-mail kenbaar te maken bij de griffier. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. Vermeld bij aanmelding uw naam, adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover u het woord wilt voeren. In uitzonderlijke gevallen (die van groot bestuurlijk belang zijn) kunt u zich tot uiterlijk een uur voor aanvang van de raadsadviesvergadering bij de griffier melden.

Informatie & aanmelding spreekrecht

Raadsgriffier Jack Willems, telefoon 043-3661660. E-mail: jack.willems@meerssen.nl