Gemeente Meerssen | Vooraankondiging digitale raadsvergadering donderdag 20 mei 2021

Nieuwsbericht Vooraankondiging digitale raadsvergadering donderdag 20 mei 2021

Gepubliceerd op: 16 april 2021 08:45

Raad
Op donderdag 20 mei 2021 vindt de eerstvolgende openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de livestream op deze website. 

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt tijdens de presidiumbijeenkomst van 3 mei 2021 behandeld en vastgesteld. Op 4 mei 2021 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 20 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda is vanaf 4 mei 2021 ter inzage:

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl