Gemeente Meerssen | Vooraankondiging begrotingsvergadering 11 en 12 november 2020

Nieuwsbericht Vooraankondiging begrotingsvergadering 11 en 12 november 2020

Gepubliceerd op: 16 oktober 2020 13:15

Raad
Op woensdag 11 november en donderdag 12 november 2020 vindt de jaarlijkse begrotingsvergadering van de gemeenteraad plaats. Aanvang 18.00 uur. 
U kunt de begrotingsvergadering volgen via de livestream op www.meerssen.nl.

De concept-agenda voor deze raadsvergadering volgt ruimschoots voor de vergadering en zal tevens op de gemeentelijke website worden geplaatst. In week 46 volgt deze informatie op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda inclusief bijbehorende stukken liggen vanaf 4 november 2020 ter inzage:

  • Digitaal: via het raadsinformatiesysteem op deze website.
  • Op papier: op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC), telefoon 14 043.

Informatie

Raadsgriffier Yarka Dreessen tel. 043-3661674
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl