Nieuwsbericht Vooraankondiging: raadsvergadering 2 februari 2017

Publicatiedatum: 02 januari 2017 13.55 uur

Op donderdag 2 februari 2017 vindt de eerstvolgende reguliere raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in het schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt behandeld in de presidiumbijeenkomst van 23 januari 2017. Op 24 januari 2017 wordt de concept-agenda op de gemeentelijke website geplaatst en in week 5 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (en bijlagen) voor deze vergadering te zijner tijd digitaal inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De papieren stukken liggen dan ook ter inzage:

  • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043)
  • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45). Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl