Nieuwsbericht Vooraankondiging: raadsvergadering 28 januari

Publicatiedatum: 28 december 2015 09.00 uur

Op donderdag 28 januari 2016 vindt de eerstvolgende reguliere openbare raadsvergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de aula van de IvOO-onderwijslocatie (Proost de Beaufortstraat 45, Meerssen). Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

De concept-agenda voor deze raadsvergadering wordt in de Presidiumbijeenkomst van 18 januari 2016 behandeld en vastgesteld. Op 20 januari 2016 verschijnt de concept-agenda op de gemeentelijke website en in week 3 op de gemeentepagina in Weekblad de Geulbode.

Raadsstukken ter inzage

De raadsagenda inclusief raadsstukken zijn vanaf 20 januari 2016 ter inzage:

  • via deze website
  • bij het KCC (Klant Contact Centrum) van de gemeente
    openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur, donderdag tot 20.00 uur
  • bij het gemeentelijk informatiepunt in de Bibliotheek Meerssen (Parallelweg 58).
    Tijdens de openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffier Jack Willems, tel. 043-3661660.
E-mail: jack.willems@meerssen.nl.