Gemeente Meerssen | Vlootvernieuwing op Maastricht Aachen Airport

Nieuwsbericht Vlootvernieuwing op Maastricht Aachen Airport

Gepubliceerd op: 26 juli 2022 17:05

Maastricht Aachen Airport
Een bericht van Maastricht Aachen Airport

Bij Maastricht Aachen Airport spannen we ons in om de hinder voor onze omgeving te beperken. Dit doen we onder andere door de meest lawaaiige vliegtuigen te ontmoedigen met hogere landingstarieven, bepaalde vliegtuigen niet meer toe te laten en vrachtvluchten tussen 6 en 7 indien mogelijk te weren. Op dit moment zijn we klaar voor de volgende stap: het maken van een plan voor het verder versnellen van de uitfasering van de meest lawaaiige en vervuilende vliegtuigen.

Een plan met input uit de omgeving

Om te bepalen welk(e) vliegtuigtype(n) we stapsgewijs gaan afbouwen, kijken we naar twee dingen:

  1. De beschikbare meetresultaten op het gebied van geluid en CO2-uitstoot per vliegtuigtype.
  2. De beleving van hinder van bepaalde vliegtuigtypes door mensen die wonen in de omgeving.

Om het tweede punt in kaart te kunnen brengen, hebben we inwoners in onze omgeving uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen en deel te nemen aan zogenoemde 'Ronde tafel-bijeenkomsten'. De resultaten van de ingevulde vragenlijsten en Ronde tafel-gesprekken toetsen we op de gewenste effecten qua geluid, CO2-uitstoot en haalbaarheid en dienen als input voor het uitfaseringsplan.

Kijk voor informatie op de website van MAA.