Nieuwsbericht Vliegend hert gezocht in Limburg

Publicatiedatum: 20 juni 2017 16.00 uur

De stichting IKL nodigt bewoners in Limburg uit om waarnemingen van vliegende herten door te geven. IKL spant zich in Limburg in voor de verbetering van de leefgebieden van deze grote kever. Om gericht maatregelen te treffen is het van belang dat IKL een goed beeld krijgt van de soort.

Vliegend hert
Het vliegend hert is de grootste kever van Nederland. De dieren kunnen wel tot 8 centimeter lang worden! Met name de mannetjes spreken tot de verbeelding vanwege de grote kaken die doen denken aan het gewei van een hert. De lange ontwikkelingsduur en de afhankelijkheid van ondergronds dood (eiken)hout maakt echter dat de soort erg zeldzaam en kwetsbaar is.

Nederland vormt de noordwest grens van het verspreidingsgebied van het vliegend hert. Buiten Limburg komen deze grote kevers voor in het Rijk van Nijmegen, de Veluwe en in Twente. In Limburg is de soort met name in Zuid-Limburg te vinden. Daarnaast zijn populaties aanwezig in het noordelijkste puntje van de provincie en in Midden-Limburg bij Sint Odiliënberg en de Meinweg.

Gevechten

Doordat de kaken van de mannetjes zo imposant gegroeid zijn, kunnen ze hier niet meer mee eten. Voedsel kunnen ze alleen likkend tot zich nemen. Dit bestaat uit suikerhoudende vloeistoffen van bloedende bomen of overrijp fruit. De grote kaken gebruiken de mannetjes alleen bij onderlinge gevechten. Wanneer twee mannetjes elkaar ontmoeten in de buurt van een vrouwtje, proberen ze elkaar met de kaken op te tillen van de van boomstam of -tak af te gooien. De verliezer kan op zoek naar een andere partner.

Eeuwige jeugd

Indrukwekkend is ook het lange ontwikkelingstraject van het vliegend hert. De ontwikkeling van de larven kan 3 tot wel 8 jaar duren. De larven ontwikkelen zich ondergronds in dood, door bepaalde schimmels aangetast hout. Aan het einde van het larvale stadium, maken de larven een cocon in de grond, de poppenwieg. Hierin verpopt de larve zich tot de volwassen kever. Deze blijft de hele winter in de cocon zitten en verschijnt vanaf mei bovengronds. Vanaf dan leven de dieren nog slechts enkele weken en staat alles in het teken van de voortplanting. Zoals dat hoort bij geliefden, vinden de avances vooral in de schemering plaats.

Bedreigingen

De grootste bedreiging voor het vliegend hert is het verdwijnen van geschikte leefgebieden. Oude bomen en stronken die als voedselbron voor de larven dienen, verdwijnen uit het landschap. Ook de isolatie van elkaars leefgebieden vormt een directe bedreiging, de kevers moeten elkaar wel kunnen bereiken en vinden. De dieren kunnen weliswaar vliegen, maar ze zijn hier niet al te behendig in en kost nogal wat energie. Meestal worden dan ook slechts korte afstanden vliegend afgelegd waarbij ze bosranden, struwelen, houtwallen en dergelijke volgen. Verbindingszones zijn dus belangrijk om de leefgebied te verbinden en hierdoor te vergroten.

IKL roept mensen op als ze een vliegend hert in hun eigen omgeving zien om dit door te geven. Vermeld daarbij de vindplaats, de datum van de waarneming, het aantal dieren en het geslacht. Bij voorkeur wordt de waarneming ondersteund met een foto. U kunt uw waarnemingen sturen naar IKL, Susterderweg 31, 6118 CP Nieuwstadt of bij voorkeur mailen naar: ikl@ikl-limburg.nl. Op deze manier helpt u mee aan het krijgen van goed beeld van de verspreiding en kunnen knelpunten aangepakt worden.

Lezingen, excursies en werkdagen

Voor geïnteresseerden worden in juni en juli door IKL ook op verschillende locaties in Limburg lezingen, excursies en werkdagen georganiseerd waar u alles over het vliegend hert te weten komt en ontvangt u uitleg over wat u zelf voor deze unieke kever kunt doen. Het programma bestaat uit drie delen. Tijdens een lezing wordt de bijzondere levenswijze van het vliegend hert toegelicht met behulp van veel fotomateriaal. Een tweede bijeenkomst bestaat uit een avondwandeling in een van de leefgebieden waar de dieren voorkomen en waar naar de kevers gezocht zal worden. De derde bijeenkomst bestaat uit een werkdag waar u zelf de handen uit de mouwen gaat steken om beheerwerk voor de soort uit te voeren. Aanmelden kunt u zich 046 30 30 5 30 of door een mail te sturen naar ikl@ikl-limburg.nl. U ontvangt dan een overzicht van de locaties en data.

Kijk ook op www.ikl-limburg.nl