Terug
Snelzoeken

Nieuwsbericht Vierde publieksbijeenkomst Wateroverlast

Gepubliceerd op: 14 december 2018 11:25

wateroverlast 4e publieksbijeenkomst
Afgelopen maandag 10 december was in gemeenschapshuis De Stip in Meerssen de 4e publiekbijeenkomst aanpak wateroverlast. Tijdens de bijeenkomst konden belangstellenden binnenlopen voor informatie over de stand van zaken. Vertegenwoordigers van Waterschap Limburg en wethouder Paul Sanders heetten iedereen van harte welkom.

De aanwezigen kregen informatie over de voortgang van het pilotproject Water in Balans. Daarnaast werden ze geïnformeerd welke maatregelen ze zelf kunnen treffen. Voor dit doel werden allerlei voorbeelden getoond. Ca. 40 inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van organisatie brachten een bezoek aan de bijeenkomst.

Meer informatie volgt komende week.

Foto: Karel Curvers/Meer Vandaag