Gemeente Meerssen | Vervolgproces bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58 Bunde

Nieuwsbericht Vervolgproces bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58 Bunde

Gepubliceerd op: 02 februari 2023 10:05

Van 7 december 2022 t/m 18 januari 2023 lag het ontwerp bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58 ter inzage. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt voor het gehele perceel een nieuw planologisch-juridisch kader vastgelegd voor 15 levensloopbestendige appartementen op deze locatie. Naar aanleiding van de ter inzagelegging zijn zienswijzen ingediend.

Overleg omwonenden, buurtnetwerk etc

De gemeente heeft inmiddels met een aantal betrokkenen (omwonenden, buurtnetwerk Bunde en de projectontwikkelaar) overleg gehad. Tijdens het overleg is afgesproken dat partijen samen gaan kijken hoe het plan beter kan aansluiten bij de wensen van de omwonenden. Daarnaast is afgesproken dat als zich op (korte) termijn nieuwe ontwikkelingen voordoen in de Vliegenstraat, omwonenden vroegtijdig worden geïnformeerd en betrokken.

Vragen?

Heeft u vragen over ontwerp bestemmingsplan Vliegenstraat 56-58? Neem dan contact op met ons gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) en vraag naar Edward Wezenberg, tel. 14 043. E-mail: info@meerssen.nl.