Nieuwsbericht Vervolg raadsvergadering op donderdag 13 oktober 2016

Publicatiedatum: 07 oktober 2016 11.50 uur

Op donderdag 6 oktober 2016 heeft de gemeenteraad vergaderd. Gezien de hoeveelheid agendapunten konden niet alle onderwerpen behandeld worden. Op donderdag 13 oktober 2016 vindt het vervolg van de vergadering plaats. Aanvang 19.00 uur in de onderwijslocatie aan de Proost de Beaufortstaat 45 in Meerssen. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen op de publieke tribune. U bent van harte welkom!

Vervolg-agenda

  • Vitalisering detailhandel kernen
  • Vaststelling bestemmingsplan Maastricht Aachen Airport Businesspark AviationValley
  • Eindevaluatie plan van aanpak duurzaamheid
  • Herziening Reglement Presidium, Reglement van Orde voor de vergaderingen en werkwijze Raad en Reglement Raadsadviesvergaderingen gemeente Meerssen 2016
  • Motie BRUG-M 'Meer invloed op samenwerking met andere gemeenten'
  • Motie BRUG-M 'Snelfietsroute'

Raadsstukken ter inzage

Digitaal
U kunt de raadsstukken (en bijlagen) voor deze vergadering digitaal inzien via het raadsinformatiesysteem op deze website.

Op papier
De papieren stukken liggen ter inzage:

  • op afspraak bij het gemeentelijke Klant Contact Centrum (telefoon 14 043)
  • in de Bibliotheek Meerssen (Proost de Beaufortstraat 45). Openingstijden: zie www.bibliotheekmeerssen.nl

Informatie

Raadsgriffie Yarka Dreessen, telefoon 043-3661674.
E-mail: yarka.dreessen@meerssen.nl